ERGOTERAPEUT

Kirkevej 11, 8800 Viborg
+45 24 98 64 46 | sa@susanneagger.dk 

Jeg brænder for at gøre en forskel for

 • Børn, unge og deres familier, hvor hverdagen bøvler.
 • Dig med sansemæssige udfordringer, uro, stresssymptomer, koncentrationsbesvær, søvnvanskeligheder, belastningssymptomer
 • Mennesker med autisme, ADHD, ADD og ledsagende udfordringer
 • Institutioner, skoler, foreninger og andre interesserede

Jeg brænder for at gøre en forskel for

 • børn, unge og deres familier, hvor hverdagen bøvler.
 • Dig med sansemæssige udfordringer, uro, stresssymptomer, koncentrationsbesvær, søvnvanskeligheder, belastningssymptomer
 • Mennesker med autisme, ADHD, ADD og ledsagende udfordringer
 • Institutioner, skoler, foreninger og andre interesserede

Jeg er privatpraktiserende ergoterapeut

 

Jeg arbejder primært som udekørende ergoterapeut med mulighed for opfølgning online. Det betyder, at vi kan finde løsninger som er tilpasset dig i din hverdag og dine rammer.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du vil booke mig eller har spørgsmål.

Min viden og erfaring med, hvordan hjerne, krop, sanser, relationer og aktivitet hænger sammen bruges til at skabe forståelse for dig og giver handlemuligheder via konkrete og praktiske ideer og strategier.

Det handler om at hjælpe dig til at kunne mestre livet  med dine forudsætninger og vilkår.

Hvad er din udfordring?

Måske har du, dit barn eller de mennesker du arbejder med:

 • sanseforstyrrelser
 • reguleringsvanskeligheder med følelsesmæssige udsving
 • sansemotoriske udfordringer
 • stresset og overbelastet nervesystem
 • energiforvaltning
 • mistrivsel
 • kunne udføre daglige aktiviteter
 • søvnforstyrrelser
 • nedsmeltninger
 • behov for selvforståelse i forhold til, hvad betyder min diagnose for mig?

 

Børn og unge

Mit fokus er regulering af nervesystem gennem sanser, krop, aktivitet og relationer.
Sammen finder vi ressourcer og styrker i dig og omkring dig.
Vi vil skabe mulighed for trivsel og udvikling.

Voksne

Ergoterapi i individuelle forløb
En hverdag i balance med meningsfulde aktiviteter
Mental sundhed og øget livskvalitet
Bliv aktør i eget liv

Fagprofessionelle

Kurser, workshop
Foredrag
Faglig sparring
Rådgivning og vejledning
Konsulent
Grundlaget er ergoterapi, neurofysiologisk viden, kognitiv forståelse og sansebearbejdning.

Gratis uforpligtende samtale

Jeg tilbyder gratis uforpligtende indledende samtale pr. telefon. Her vil vi afklare dit aktuelle behov og hvad jeg kan tilbyde.

Hvis jeg vurderer, at en opgave ligger udenfor mit kompetenceområde, vil jeg altid søge at rådgive dig til, hvad du kan gøre.

Sansemotoriske vanskeligheder

Typisk forløb

 • Indledende samtale
 • Undersøgelse og interview med henblik på at afdække ressourcer/styrker og udfordringer
 • Relevante test af sansemotoriske færdigheder og sanseintegration
 • Observation i aktivitet og leg i naturlige omgivelser
 • Sammenfatning og oplæg med ideer til at imødekomme behov i hverdagen.
Undersøgelse af sanseforstyrrelser

Sensorisk profil

 • Indledende samtale
 • Gennemføre interview
 • Observation
 • Formidling af resultat og ideer til handlemuligheder
 • Opfølgning ved behov
Rådgivning og vejledning

Vejledning og rådgivning i forhold til strategier og metoder, som fremme udvikling og trivsel og altid med udgangspunkt i hvad der kan implementeres i hverdagen og de fysiske rammer

Individuel behandling
 • Aktiviteter og øvelser som øger balance i et stresset nervesystemet.
 • Energiforvaltning, når du let brænder ud eller drænet for energi.
 • Struktur i hverdagen. Hjælp til at lave struktur, som passer til den enkelte og det kan være med afsæt i struktureret visualiseret specialpædagogik.
 • Færdighedstræning
 • Individuel tilpassede behandlingsforløb
Selvforståelsesforløb (autisme)
 • Hvad betyder autisme for mig
 • Hvordan er det at være mig og hvad kan jeg gøre for at skabe en hverdag med større overskud og tilfredshed. Op nå større selvindsigt og find frem til de strategier, der virker for dig eller dit barn/unge menneske
 • Opnå større bevidsthed og evne til at mærke din krop

Ergoteapeut Susanne Agger

Læs mere om Susanne Agger

Jeg er autoriseret ergoterapeut med stor erfaring og specialviden om sansebearbejdning, overbelastet nervesystem, sansemotorisk udvikling og menneskets evne til regulering.

De seneste 15 år har jeg primært arbejdet med børn, unge og enkelte voksne med diagnoser indenfor autismespektret, ADHD og ledsagende udfordringer som ex. angst, søvnvanskeligheder, selektiv spisning, social tilbagetrækning og skolevægring.

I mine 11 år som ansat på specialskoler hentede jeg stor erfaring og viden om specialpædagogik.

Jeg har tidligere været visospecialist og løftet opgaver med stor kompleksitet på børn og ungeområdet.

Derudover har jeg undervist i KRAP i forskellige sammenhænge.

Jeg underviser og holder oplæg på institutioner, skoler og konference.

 

Autisme – mit hjertebarn

Jer har et særligt varmt hjerte for mennesker med autisme og deres familier. De helt unikke personligheder med styrker og ressourcer, som ofte bliver blændet af udfordringer og bøvleri, giver mig så meget mening og glæde at arbejde med.

Det er forbundet med ydmyghed, respekt og stort ønske om at bruge min faglighed, at jeg gennem tiden har mødt mange, som har bidraget til min viden og erfaring og samtidig haft glæde af min hjælp.

CVR.Nr.37 82 47 39

 

Priser

Ergoterapi 800 kr pr time

Der ydes desværre ikke tilskud fra sygesikringen eller Sygeforsikring DANMARK til ergoterapi.

Det anbefales at undersøge mulighed for tilskud, hvis du har en sundhedsforsikring.

Øvrige priser: forhør nærmere

Q

Afbud mm

Meld afbud så hurtigt som muligt via mail eller sms

Afbud i tilfælde af sygdom senest på dagen inden kl. 8.30. Derefter betales ½ pris.

Ved manglende afbud afregnes til fuld pris

Håndtering af persondata
Tekst her

Jeg tilbyder også kurser, workshop og sagssupervision

Kontakt mig til en snak om jeres ønsker og behov.

Jeg tilbyder skræddersyet temadag/kursus til skoler, institutioner, efterskoler, foreninger mm

Kurser – eksempelvis:

 • Sanser og autisme
 • Sanser i hverdagen – på bosteder/institutioner kan der tages udgangspunkt i konkrete personcase, så kursister går fra kurset med en konkret plan for næste indsats.
 • Børn og sansemotorik i hverdagen
 • Skærmafhængighed
 • Ro i nervesystemet

Workshop – eksempelvis:

 • Instruktion i rogivende trykmassage
 • At omsætte sensorisk profil til handling

Telefon

+45 24 98 64 46

Email

sa@susanneagger.dk

Facebook